Η σημασία του Powerhouse στο Pilates

Κατανοώντας τη σημασία του  Powerhouse στο Pilates

Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ευθυγράμμιση και η σωστή μηχανικά κίνηση, το σώμα χρειάζεται να έχει τα εργαλεία για να το κάνει.  Η ενδυνάμωση είναι σίγουρα μια σημαντική παράμετρος σε αυτό, όμως και άλλες παράμετροι όπως, τα συνήθη πρότυπα μυικής ενεργοποίησης, τα γονίδια, και η ευκαμψία έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη ευκαμψίας αναστέλλει την επίτευξη της ιδανικής ευθυγράμμισης και την ενεργοποίηση των σωστών μυικών ομάδων, ενώ η υπέρ κινητικότητα από την άλλη πλευρά , απαιτεί μια αυξημένη επίγνωση και έλεγχο του σώματος και των μυών του.  Στο Pilates στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δυνατού και εύκαμπτου μυικού συστήματος , που είναι αποτελεσματικό όσον αφορά στη λειτουργία του και στην ικανότητα προσαρμογής του.

Το Powerhouse είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη μέθοδο Pilates και αποτελεί μέρος του συστήματος σταθεροποίησης. Είναι το κέντρο του σώματος το οποίο, όταν ενισχυθεί, δημιουργεί το θεμέλιο για κάθε κίνηση. Οι μύες του πυρήνα, αρχίζουν από κάτω, βαθιά μέσα στα πλευρά  μέχρι την κορυφή του ισχίου και μέχρι το τέλος της λεκάνης. Περιλαμβάνουν τους κοιλιακούς μύες, τους εκτείνοντες της ΣΣ , τους μύες του  πυελικού εδάφους, μύες γύρω από το ισχίο  και τους γλουτούς.

Αρκετές φορές δίνεται έμφαση στην υπερβολική ανάπτυξη των μυών που βρίσκονται στην επιφάνεια, για ένα δυνατό και σταθερό κορμό , σε αντίθεση με αυτούς που βρίσκονται πιο βαθιά. Οι μύες που σχηματίζουν το εσωτερικό σύστημα σταθεροποίησης είναι :

  • Ο εγκάρσιος κοιλιακός
  • Το διάφραγμα
  • Ο πολυσχιδής
  • Το πυελικό έδαφος

Οι μύες του πυρήνα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα πλέγμα – κορσέ σταθεροποίησης για τον κορμό, έτσι ρόλος τους είναι η σταθεροποίηση αλλά και η δημιουργία όλων των μεγάλων κινήσεων που κάνουμε. Ο Pilates έδινε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την περιοχή και όλες οι κινήσεις στη μέθοδο του, ξεκινούν από εκεί.

Ωστόσο κάτι που χρειάζεται να αναφερθεί όταν μιλάμε για την περιοχή της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης, είναι ο Λαγονοψοίτης.  ( ο μυς της ψυχής, θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο άρθρο) Είναι αυτός που συνδέει την ΣΣ με τα πόδια και είναι υπεύθυνος για την όρθια στάση του σώματος, αλλά και για την ικανότητα μας να περπατάμε. Αρχίζει στον 12ο θωρακικό και συνεχίζει κατά μήκος των πέντε οσφυϊκών σπονδύλων πριν καταλήξει στο πόδι όπου καταφύεται στο μηριαίο οστό. Αποτελείται από δύο μύες, το μεγάλο ψοϊτη και το λαγόνιο μυ, οι οποίοι συνενώνονται σε έναν. Ο λαγονοψοϊτης  εφόσον βρίσκεται κοντά στον άξονα της κάμψης και έκτασης της οσφυϊκής μοίρας  θα επηρεάσει τυχόν ανισορροπίες μεταξύ της πρόσθιας επιφάνειας των κοιλιακών και της οπίσθιας επιφάνειας των εκτεινόντων της ΣΣ για να σταθεροποιήσει την περιοχή.

 Οι μύες αυτοί τείνουν να παραμένουν τεταμένοι λόγω του ολοένα και πιο καθιστικού τρόπου ζωής ή και μερικές φορές ενώ είναι πολύ δραστήριοι, δεν εκτείνονται αρκετά. Ο λαγονοψοϊτης και οι κοιλιακοί μύες δρούν ως  αγωνιστές και ανταγωνιστές, όπως επίσης και ως συνεργοί , αντιτίθενται δηλαδή την ενέργεια του άλλου αλλά δουλεύουν και  συνεργατικά. Στις ασκήσεις Pilates ο έλεγχος και η ενεργοποίηση των καμπτήρων του ισχίου( ένας από αυτούς είναι και ο λαγονοψοϊτης) είναι ζωτικής σημασίας για την  επιτυχή εκτέλεση των ασκήσεων, ιδιαίτερα όταν τα πόδια βρίσκονται πάνω από το έδαφος,και  δίνεται περισσότερη  έμφαση στην ενεργοποίηση των  κοιλιακών.

Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν, πως η ενεργοποίηση όλων των μυών του (εσωτερικού συστήματος σταθεροποίησης) Powerhouse, χρειάζεται αρκετή συγκέντρωση και υψηλή επίγνωση του σώματος, έλεγχο και διαφορετικές ικανότητες από αυτές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των επιφανειακών μυϊκων ομάδων, όπως ο δικέφαλος βραχιόνιος ή ο τετρακέφαλος όπου η ενεργοποίηση τους είναι εύκολα προσβάσιμη στη καθημερινότητα.

Απέκτησε τώρα και εσύ έλεγχο και επίγνωση του σώματος σου και βελτίωσε τη συνολική σου υγεία. 🙂

 


 


Follow me on Instagram